Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Dlatego przygotowaliśmy naszą politykę prywatności, która opisuje zasady gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem www.aleodlot.com (dalej: „Witryna”).
W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką.
Administratorem danych osobowych, jest Pracownia Dekoracji Ale Odlot spółka z.o.o., (zwana dalej: „Administratorem”, lub „Spółką”). Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się skontaktować z Administratorem pod adresem email: biuro@aleodlot.com

Skąd mamy dane?

Wszystkie dane Spółka uzyskuje tylko i wyłącznie od Was. Podajecie je w mailu.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie pewnych danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe dane mogą być zbierane przez system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań Użytkowników w Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Są całkowicie anonimowe.
Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą korespondencji e-mail na adres biuro@aleodlot.com.
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie przed Użytkownika realizacją zamówienia/zawarcia umowy (cele kontaktowe – prawnie uzasadniony interes Administratora),
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, które Użytkownik złożył w Pracowni Dekoracji Ale Odlot sp. z. o.o. (wysyłka towaru),
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienia faktury lub paragonu.
Dane przekazane automatycznie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania Witryny. W przypadku danych pobieranych dla celów Google Analytics przetwarzane są one na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora przechowywane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów (czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
  2. współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług przewozowych.

Jak cofnąć zgodę?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę. Wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@aleodlot.com
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne. Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przez Spółkę naruszone.
W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane.

Bezpieczeństwo

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Informujemy o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania Użytkowników podejmowanych w ramach Witryny w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności Użytkowników w Witrynie).
Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników. Są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane w ten sposób informacje pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, przez co pomagają Spółce ulepszyć stronę. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników.
Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny może być zakłócone. Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod TYM → lub TYM → adresem.
Jeśli Użytkownicy witryny chcą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, muszą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.